beyond versterkt Zuid-Limburg’s sterke logistieke positie

‘beyond’, versterkt Zuid-Limburg’s sterke logistieke positie

60% van Europa’s koopkracht ligt binnen 500 kilometer van Zuid-Limburg. Deze gunstige geografische ligging verleidt veel internationale bedrijven ertoe hun distributie vanuit Zuid-Limburg te organiseren. Onder hen MedTech -giganten zoals Medtronic, Boston Scientific en Abbott Vascular. Een van de grootste uitdagingen is het vinden, binden en boeien van voldoende goed opgeleide logistiek medewerkers. Een probleem dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden nu gezamenlijk tackelen.

Vorig jaar resulteerde de gezamenlijke aanpak in de oprichting van het Centrum voor Vakmanschap Logistics & Warehousing, dat inmiddels ‘beyond, Academy for Medical Devices & Logistics’ heet. Erik Boskamp is de projectleider. Hij legt uit: “Het probleem zit  in de kwantiteit én de kwaliteit. De behoefte aan personeel is nu al groter dan het aanbod. Vanwege vergrijzing stromen de komende 10 jaar 15.000 mensen uit, tegenover een instroom van slechts 4.500 personen. Bovendien zijn de beschikbare mensen veelal onvoldoende opgeleid voor de hoogwaardige medische logistiek. Dat er iets moest gebeuren, is dus wel duidelijk.”

Co-creatie

Al in 2013/2014 ontwikkelde ROC Leeuwenborgh daarom, in co-creatie met Abbott en Medtronic, de opleiding Logistiek Medewerker op MBO-2 niveau, voor de medewerkers van distributiecentra van deze bedrijven. Deelnemers halen hiermee een erkend diploma waarmee ze ook bij andere bedrijven terecht kunnen (het zogenaamde ‘civiele effect’). Medewerkers worden zo breder inzetbaar en zijn meer gebonden aan de branche. “Dat werkt echt super,” aldus een enthousiaste projectleider. “Medewerkers zijn blij dat ze deze kans krijgen. Maar dat niet alleen, omdat de opleidingen met trainers van de bedrijven zijn ontwikkeld en uitgevoerd en in de bedrijven plaatsvinden, versterken ze het primaire proces. Doordat mensen werken aan echte casussen, realiseren ze tegelijkertijd verbeteringen in het proces. Dat is voor iedereen zeer motiverend!”

Partners

CIV is dus gericht op het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s op MBO-niveau 1, 2 en 3. In het project participeren momenteel Medtronic, Boston Scientific en Abbott en het is de bedoeling is dat nu meer partijen aanhaken. Want bijkomend doel is het imago van de branche verbeteren en dat kan alleen met een brede aanpak. Andere deelnemers aan de samenwerking zijn uitzendorganisaties Manpower en Flexpoint, de gemeente Heerlen en Leeuwenborgh Opleidingen. De financiering komt van het bedrijfsleven, het Regionaal Investeringsfonds en de Provincie Limburg.”

Alleen maar winnaars

Dit project kent alleen maar winnaars, is de overtuiging van Boskamp. “Leeuwenborgh destilleert uit deze opleidingstrajecten opleidingen die zij ook in het reguliere MBO-onderwijs kunnen geven. Bovendien halen ze de trainers uit het bedrijfsleven in huis en worden de eigen docenten actueel opgeleid zodat deze beter weten wat er in de praktijk speelt. De winst voor bedrijven is natuurlijk dat hun medewerkers de juiste competenties vergaren, maar bovendien dat reguliere MBO-studenten, de 16-jarigen, in de reguliere opleidingen ook kennis maken met MedTech-logistiek. De overheden hebben de kans om mensen aan het werk te helpen. Deelnemers aan de opleidingen tenslotte, zij zijn veel beter toegerust op de toekomst.” Uiteindelijk is het de bedoeling dat 600 mensen, waarvan 400 in de bedrijven en 200 zijinstromers, in 4 jaar tijd worden opgeleid. De eerste 100 zijn nu in opleiding of hebben zelfs hun diploma al op zak. “De focus ligt nu op medische instrumenten,” besluit Erik Boskamp. “Op termijn breiden we dit uit naar medicijnen, health care en automotive. Voor dat laatste ligt aansluiting met het project Tech2Create voor de hand. Ook zal er samenwerking worden gezocht met het CIV Logistiek in Noord- en Midden-Limburg.”