beyond: Arbeidsmarktverkenning Medical Devices + Logistics

Het lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool heeft in opdracht van beyond een arbeidsmarktverkenning Medical Devices & Logistics voor de regio Zuid-Limburg uitgevoerd. Doelstelling van de arbeidsmarktverkenning was het in kaart brengen van de arbeidsmarkt voor de sector Medical Devices & Logistics in Zuid-Limburg aan de hand van een drietal onderzoeksvragen:

1. Wat betekenen expansie en technologische innovaties in de sector voor het aantal benodigde medewerkers, op verschillende functieniveaus?
2. Wat betekenen de (toekomstige) technologische innovaties in de sector voor de functieprofielen (kwalificaties & competenties)?
3. Welke consequenties heeft dit voor opleidingstrajecten om deze potentiele medewerkers employabel te maken voor de beschikbare banen in de sector?