Medtronic: Best Practice in Innovatieve Opleidingen

Het ECBO (expertisecentrum beroepsonderwijs) heeft onderzoek gedaan naar 21ste-eeuwse vaardigheden in verschillende leeromgevingen waaronder de 1-jarige MBO niveau 2-opleiding Logistiek Medewerker, een samenwerking tussen Medtronic en het ROC Leeuwenborgh.

Deze BBL-opleiding was een initiatief van Medtronic om de hogere denkvaardigheden, probleemoplossend vermogen, metacognitie en zelfregulatie bij logistieke medewerkers te ontwikkelen. Onder begeleiding van medewerkers van Medtronic werden nieuw geworven medewerkers opgeleid.