duaal leren

Het voornemen is om vanaf januari 2019 te starten met het duaal inburgeringstraject, waarin duaal leren, werken én inburgeren centraal staat. De definitieve startdatum moet nog worden vastgesteld. Een voorportaal voor statushouders die inburgering combineren met de opleiding Assistent-Logistiek niveau 1.

In de eerste drie maanden van dit traject behoudt men het recht op de bijstandsuitkering. Vervolgens wordt in de volgende 9 maanden een betaalde baan gecombineerd met een opleiding. Dit tweede voorportaal wordt ingericht bij Medtronic.

Een eerder initiatief van beyond was het eerste voorportaal bij Eagle Simrax. Dit voorportaal heeft dezelfde insteek, alleen zonder inburgering. Hiervan is inmiddels de eerste lichting geslaagd. Deze geslaagden zijn inmiddels werkzaam en dus uit de bijstand!