Pro-Motor award

De Pro-Motor award is de jaarlijkse prijs voor een ambitieus idee. Kwaliteit wordt beloond en innovatie gestimuleerd. Een prijs voor kansrijke ideeën, die uniek en onderscheidend zijn op het gebied van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Deze prijs is er om Publiek-Private Samenwerking (PPS) te belonen en aan te wakkeren. PPS’en zijn immers de motoren van nieuw talent en professionaliteit.

Dankzij deze award én Beyond krijgt de lege term PPS ineens een levensecht gezicht: dat van studenten, ondernemers, docenten en professionals die innoveren en resultaat bereiken. Beyond is onder andere genomineerd vanwege de hechte co-creatie tussen het bedrijfsleven en het MBO-onderwijs. Resulterend in succesvolle Leven Lang Ontwikkelen programma’s, waarmee een basis gelegd is voor een innovatief zij-instroomprogramma.

Daarnaast is beyond door een aantal andere punten genomineerd:
1. Bedrijven die concurrent zijn op de wereldmarkt, werken door beyond lokaal nauw samen aan arbeidsmarkt- en maatschappelijke problemen.
2. Met het succesvolle Leven Lang Ontwikkelen programma is de basis gelegd voor een innovatief zij-instroomprogramma
3. Andere arbeidsmarktsectoren in Zuid-Limburg maken meer en meer gebruik van de ervaringen binnen de medische logistiek
4. Beyond anticipeert voortdurend op nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

Een voorbeeld van een nieuw initiatief van beyond is het duaal inburgeringstraject. Hierbij gaan 20 statushouders duaal leren, werken én inburgeren. Deze pilot gaat van start met vijf statushouders op 1 januari 2019.

 

Door een jury van branche-experts worden de ideeën beoordeeld op grond van een aantal vaste criteria. De Pro-Motor award wordt uitgereikt op woensdag 28 november 2018.