best practice

Succesvolle samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen komt niet vanzelf tot stand. Daarom stimuleert het ministerie van Onderwijs samenwerking via het regionaal investeringsfonds mbo(RIF). De afgelopen jaren is deze samenwerking in de regio succesvol gebleken. Zij benoemen beyond als best practice. Bekijk hier de kamerbrief: